Historie pracoviště

Nestátní zdravotnické zařízení KLINICKÁ LOGOPEDIE Mgr.HANA INDERKOVÁ v Mníšku pod Brdy zahájilo svou činnost ke dni 1.4.2007. Své sídlo mělo v ulici Skalecké náměstí 500, tj. přímo v budově Domova pro seniory pod Skalkou. Od dubna 2014 je pracoviště přestěhováno na adresu Skalecká 124, Mníšek pod Brdy.Od září 2008 do září 2016 byly služby poskytovány i dospělým pacientům po cévních mozkových příhodách nebo jiných neurologických onemocněních na lůžkovém oddělení v Nemocnici Třebotov.

Odbornou logopedickou péči zde po celou dobu své činnosti zajišťuje Mgr. Hana Inderková (rodné příjmení Bendová). 

Od září 2010 do srpna 2016 ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr. Michaelou Nesvadbovou:

fotka Míša Nesvadbová

 

 

 

Kolegyni  Míšu Nesvadbovou najdete zde:   http://logobezka.cz/

 

 

 

 

Od září 2016 do prosince 2017 ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr. et Mgr. Barborou Richtrovou:

 

baraweb

 

 

Kolegyně Bára Richtrová je t.č. na mateřské dovolené. 

 

 

 

 

Od ledna 2018 spolupracuji s paní logopedkou Mgr. Martinou Koudelovou.

Současně od ledna 2018 na našem pracovišti působí nově i PhDr. Vladimíra Pirichová, která nabízí stimulační programy pro rozvoj percepčně-motorických dovedností u dětí předškolního i školního věku.