KLINICKÝ PSYCHOLOG Mgr. Daniela Saifrtová

foto Daniela web

PONDĚLÍ     1600– 1800       pouze zvaní     

       

Návštěva možná pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. 735 055 069.

Těším se na viděnou.

Co nabízím:

 • individuální dynamicky a psychoanalyticky orientovanou psychoterapii
 • skupinovou psychoanalytickou psychoterapii
 • manželskou a rodinou psychoanalytickou terapii
 • psychologickou diagnostiku komplexní i cílenou
 • poradenství v krizových životních situacích
 • psychologické poradenství a vedení různého druhu (např. při řešení konfliktů, výběru zaměstnanců apod.)

Profesní životopis:

Jsem registrovaná klinická psycholožka. Studium jednooborové psychologie jsem absolvovala na Filosofické fakultě UK v Praze (2003). Praxi jsem získala především v psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, kde jsem pracovala na příjmových, gerontologických a psychoterapeutických odděleních (2003 – 2006). Pracovala jsem též v rodinné poradně ve Slaném (2005 – 2007). Od podzimu 2008 provozuji nestátní zdravotnické zařízení – ordinaci klinické psychologie ve Slaném, od jara 2019 též v Mníšku pod Brdy. Věnuji se především individuální,  párové a skupinové psychoanalytické psychoterapii dospělých. Pracuji i jako supervizor a věnuji se též lektorské činnosti v oblasti psychologie.

Odborné zkoušky a kursy:

 • atestace z klinické psychologie – duben 2006
 • zkouška z funkční specializace v psychoterapii – červen 2008
 • certifikovaný odborný kurs v Rorschachově metodě pro děti (PhDr. Krejčířová) 2006 – 2007
 • certifikovaný odborný kurs v Rorschachově metodě pro dospělé ( PhDr. Ženatý) 2004 – 2005

Psychoterapeutické výcviky:

 • ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové analýze u České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
 • Od léta 2014 výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii u MUDr. Růžičkové (ČSPAP)
 • psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii u České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii od září 2007

Supervize:

 • Mgr. Lucie Lucká

Odborné organizace:

 • členka Asociace klinických psychologů
 • řádná členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
 • vedoucí skupinové sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (od podzimu 2017)

Ceník:

V tuto chvíli probíhá jednání se zdravotními pojišťovnami ohledně  úhrady služeb ze zdravotního pojištění.

Individuální psychoterapie, psychologické poradenství…….. 600-800 Kč

Párová (manželská) a rodinná terapie (50 min)……………… 800-1000 Kč

Skupinová psychoterapie …………………………………………………….300 Kč

Komplexní psychologické vyšetření…………………………2 500 – 3 000 Kč

Cílené psychologické vyšetření……………………………….1 500 – 2 000 Kč

Sezení je třeba  zrušit nejpozději 3 pracovní dny předem, jinak je třeba uhradit storno poplatek 600 Kč.