KLINICKÝ PSYCHOLOG Mgr. Daniela Saifrtová

foto Daniela web

PONDĚLÍ     800– 1200       pouze zvaní     

PÁTEK      1500 – 1900      pouze zvaní       

Návštěva možná pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. 735 055 069.

Těším se na viděnou.

 

Co nabízím:

 • individuální dynamicky a psychoanalyticky orientovanou psychoterapii
 • skupinovou psychoanalytickou psychoterapii
 • manželskou a rodinou psychoanalytickou terapii
 • psychologickou diagnostiku komplexní i cílenou
 • poradenství v krizových životních situacích
 • psychologické poradenství a vedení různého druhu (např. při řešení konfliktů, výběru zaměstnanců apod.)

Profesní životopis:

Jsem registrovaná klinická psycholožka. Studium jednooborové psychologie jsem absolvovala na Filosofické fakultě UK v Praze (2003). Praxi jsem získala především v psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, kde jsem pracovala na příjmových, gerontologických a psychoterapeutických odděleních (2003 – 2006). Pracovala jsem též v rodinné poradně ve Slaném (2005 – 2007). Od podzimu 2008 provozuji nestátní zdravotnické zařízení – ordinaci klinické psychologie ve Slaném, od jara 2019 též v Mníšku pod Brdy. Věnuji se především individuální,  párové a skupinové psychoanalytické psychoterapii dospělých. Pracuji i jako supervizor a věnuji se též lektorské činnosti v oblasti psychologie.

Odborné zkoušky a kursy:

 • atestace z klinické psychologie – duben 2006
 • zkouška z funkční specializace v psychoterapii – červen 2008
 • certifikovaný odborný kurs v Rorschachově metodě pro děti (PhDr. Krejčířová) 2006 – 2007
 • certifikovaný odborný kurs v Rorschachově metodě pro dospělé ( PhDr. Ženatý) 2004 – 2005

Psychoterapeutické výcviky:

 • ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové analýze u České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
 • Od léta 2014 výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii u MUDr. Růžičkové (ČSPAP)
 • psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii u České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii od září 2007

Supervize:

 • Mgr. Lucie Lucká

Odborné organizace:

 • členka Asociace klinických psychologů
 • řádná členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
 • vedoucí skupinové sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (od podzimu 2017)

Ceník:

V tuto chvíli probíhá jednání se zdravotními pojišťovnami ohledně  úhrady služeb ze zdravotního pojištění.

Individuální psychoterapie, psychologické poradenství…….. 600-800 Kč

Párová (manželská) a rodinná terapie (50 min)……………… 800-1000 Kč

Skupinová psychoterapie …………………………………………………….300 Kč

Komplexní psychologické vyšetření…………………………2 500 – 3 000 Kč

Cílené psychologické vyšetření……………………………….1 500 – 2 000 Kč

Sezení je třeba  zrušit nejpozději 3 pracovní dny předem, jinak je třeba uhradit storno poplatek 600 Kč.