PhDr. Vladimíra Pirichová

Vlaďka foto na web 1

 

Objednávky na tel. 602 234 480

Těším se na Vás.

 

Mnohdy stačí jen pár malých kroků k tomu, aby se děly velké změny :-) 

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

 Nabízím tyto podpůrné programy, které mohou pomoci Vašemu dítku.

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík 

 • program lze využít také v 1. a 2. třídě
 • celý je koncipován tak, aby byla posilována rovnoměrně složka motorická, grafomotorická a percepční
 • je dobrým startem pro předškoláky i malé školáky
 • kurz je akreditovaný MŠMT, osvědčení č. 154
 • je rozvržen do 15 lekcí
 • program probíhá s pravidelnými konzultacemi v délce 45 minut zpravidla 1x za 14 dní

 1 setkání – 400 Kč + kopírované  materiály 300 Kč (na celý program)

 Percepční a motorická oslabení ve školní praxi

 • program podporuje a rozvíjí zrakovou a sluchovou percepci, prostorovou orientaci, intermodalitu, serialitu, hrubou a jemnou motoriku, vizuomotoriku, oblast řeči a komunikace, paměť a pozornost
 • lze ho využít na 1. i 2. stupni
 • kurz je akreditovaný MŠMT, osvědčení  č. 72
 • je rozvržen do 15 lekcí
 • program probíhá s pravidelnými konzultacemi v délce 45 minut zpravidla 1x za 14 dní

 1 setkání – 400 Kč

 KUPOZ – program pro rozvoj pozornosti

 • je určen pro děti od 8 let s ADHD, ale i děti s pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi či poruchami učení
 • kurz je akreditovaný MŠMT
 • je rozvržen do 15 lekcí
 • program probíhá s pravidelnými konzultacemi v délce 45 minut zpravidla 1x za 14 dní

 1 setkání – 400 Kč + potřebné materiály 399 Kč (na celý program)

 KUPREV – primárně preventivní program pro děti předškolního věku

 • program je určen zejména pro děti od 4 do cca 8 let, podle potřeby i starší
 • dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační
 • zlepšuje adaptaci po nástupu do školy
 • pozitivní vliv má také komunikaci mezi dítětem a rodičem
 • je rozvržen do 18 lekcí
 • kurz je akreditovaný MŠMT
 • program probíhá s pravidelnými konzultacemi v délce 45 minut zpravidla 1x za 14 dní

 1 setkání – 400 Kč + potřebné materiály 399 Kč (na celý program)

 Tréninkový program zaměřený na odstranění nebo zmírnění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku

 • náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku
 • program je tříměsíční
 • kurz je akreditovaný MŠMT
 • program probíhá s pravidelnými konzultacemi v délce 45 – 60 minut 1 x týdně

 1 setkání – 400 Kč

 Jsou možné i individuální konzultace, kde po společné domluvě s Vámi a Vaším dítkem najdeme nejvhodnější  cestu, po které se vydáme.

 • 1 setkání – 400 Kč

 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Cesta, která mě zavedla až k mé kamarádce Hance Inderkové.  :-) 

Už jako malá holka, vlastně od školky, jsem se chtěla stát učitelkou. Můj sen se mi splnil. Je skvělé, když děláte práci, která vás baví. Činnost s  dětmi  mě  neskutečně nabíjí a těší.

Po fakultě jsem několik let učila, na mateřské jsem  získala doktorát ze speciální pedagogiky, vedla programy pro rodiče s dětmi v mateřském centru a pak se vrátila do školy jako  školní speciální pedagog. No a poradenství mě zlákalo i v podobě soukromé praxe. I když mě pedagogika  provází celým mým životem, ráda si odskočím k další mé velké profesní lásce, kterou je    moderování nebo divadlo. Několikrát se mi podařilo tyto dvě oblasti propojit, například v radiu jsem s posluchači rozebírala témata týkající se rodiny a ratolestí.

Mám dvě skvělé děti a báječného manžela, jsem prostě šťastná.  :-) 

Ráda se vzdělávám, je to prima.

Školení a kurzy:

2018                Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou –  Maxík, pořádaný lektorkou Mgr.  Pavlou Bubeníčkovou – rekvalifikace. Kurz se konal 19.a 20.května 2018, číslo osvědčení 154

2018                Percepční a motorická oslabení ve školní praxi, pořádaný lektorkou Mgr.  Pavlou Bubeníčkovou – supervize. Kurz se konal 22.4.2018, číslo osvědčení 72

2018                Matematika názorně nejen pro žáky s dyslexií, pořádaný  DYS – centrem Praha o.s.

2017                Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, pořádaný Pedagogickopsychologickou poradnou v Brně, p.o., akreditovaným pracovištěm MŠMT

2017                Diagnostika matematických schopností a dovedností, pořádaný Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně, p.o., akreditovaným pracovištěm MŠMT

2017                Plán pedagogické podpory a práce se žákem v rámci 1.stupně podpůrných opatření, pořádaný společností OTIDEA   

2017                Tréninkový program zaměřený na odstranění nebo zmírnění   grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku, pořádaný ZŠ profesora Zdeňka Matějčka – supervize       

2017                Tréninkový program zaměřený na odstranění nebo zmírnění   grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku, pořádaný ZŠ profesora Zdeňka Matějčka  

2016                Percepční a motorická oslabení ve školní praxi, pořádaný lektorkou Mgr.  Pavlou Bubeníčkovou.

2016                Změny v postavení školních psychologů a školních speciálních pedagogů, pořádaný NUV pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2016                Letní škola s metodou Hejného na 1.stupni ZŠ pro začátečníky, pořádaný společností H-mat, o.p.s

2016                Třídílný vzdělávací program Problematika komunikace mezi pedagogy, žáky a zákonnými zástupci včetně preventivně výchovných přístupů k žákům   s poruchami chování, akreditovaným pracovištěm MŠMT ČR

2015                 Formativní hodnocení v práci učitele, pořádaný společností RWCT.

2015                KUPREV – primárně preventivní individuální program, pořádaný společností KUPROG CZ s.r.o., akreditovaným pracovištěm MŠMT ČR

2015                Comenia Sript – metodika psaní, pořádaný  společností Studio aktivit a vzdělávání o.p.s.

2014                Seminář Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované dítě se SPUCH  pořádaný  DYS – centrem Praha o.s.

2014                Seminář Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky) pořádaný DYS – centrem Praha o.s.

2014                Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou –  Maxík    

2014                KUPOZ – program pro rozvoj pozornosti, pořádaný společností KUPROG CZ  s.r.o., akreditovaným pracovištěm MŠMT ČR

2014                Základní kurz Začít spolu – cyklické vzdělávání pořádaný společností Step by step ČR, o.p.s.

2011                Respektovat a být respektován 1., 2.část pořádaný Společností pro mozkově kompatibilní vzdělávání                   

2006                Kurz Sociometricko-ratingový  dotazník  pořádaný IPPP v Praze

2004                Nutnost komplexní péče o děti s dg. LMD syndrom, specifická porucha učení a chování pořádaný Speciální základní školou se specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení v Mostě

2004                Celoroční kurz Drama – příběh – učitel pořádaný katedrou výchovné dramatiky DAMU a Sdružením pro tvořivou dramatiku

2002                Seminář Hrajeme si a přemýšlíme pořádaný SDVPP v Chomutově

2002                Seminář Učitel a stres pořádaný SDVPP v Chomutově

2000                Celoroční kurz Dramatická výchova v základní škole pořádaný katedrou  výchovné dramatiky DAMU a Sdružením pro tvořivou dramatiku

2000                Seminář Pravo a levohemisférová dyslexie, diagnostika a terapie pořádaný DYS-centrum Praha