PRO NOVÉ KLIENTY

PŘED PRVNÍ NÁVŠTĚVOU 

Logopedická péče je hrazena ze zdravotního pojištění v případě, že je doporučena pediatrem, obvodním lékařem či lékařem foniatrem. Lékař, pokud to uzná za vhodné, vystaví „Poukaz na ošetření / vyšetření K„. Běžně je logopedická péče doporučována při pravidelné prohlídce v 5 ti letech věku.

Objednání na vstupní vyšetření je možné telefonicky 318 599 041 nebo 724 957 578. Lze předpokládat, že nejbližší volný termín bude za cca 2-3 týdny, a to v případě, že můžete dorazit dopoledne. Odpolední termíny kolem 15 té hodiny bývají volné za 4-6 týdnů.

První vyšetření trvá zpravidla cca 45 minut  a zahrnuje komplexní logopedické vyšetření, tj. vyšetření řeči, vyjadřovací obratnosti, artikulace i posouzení percepčně – motorických dovedností, které jsou pro správný rozvoj řeči klíčové. Součástí vstupního vyšetření jsou také administrativní záležitosti – vyplnění dotazníku a seznámení se s podmínkami logopedické péče. V podmínkách žádáme o dodržování každodenní domácí přípravy přesně podle našich instrukcí a dodržování předem stanoveného termínu.

Nejefektivnější je frekvence návštěv cca 1x 14 dní, ale ne vždy je možné tohoto docílit vzhledem k množství klientů.

Ceník logopedické péče  – v případě poskytování péče bez doporučení od obvodního lékaře:

30 minut  ………………..  200,- Kč

60 minut ………………….  400,- Kč

Těšíme se na viděnou a na spolupráci.