JAK SE OBJEDNAT NA PRVNÍ NÁVŠTĚVU
V současné době je ale kapacita pracoviště naplněna a nové klienty minimálně do konce roku 2023 nepřijímáme. Sledujte naše stránky pro další informace. Obracet se můžete na další pracoviště klinické logopedie.
Nejbližší pracoviště klinické logopedie:
Klinická logopedie Davle
Klinická logopedie Dobříš
Klinická logopedie Praha Zbraslav přímá platba
Klinická logopedie Praha Zbraslav 
Klinická logopedie Řevnice
Klinická logopedie Praha Radotín  
Objednávat se můžete prostřednictvím
e-mailu: logopediemnisek@volny.cz
Uveďte: pohlaví a datum narození klienta
               stručný důvod – např. běžná vada výslovnosti, špatná
srozumitelnost řeči, zadrhávání v řeči,
stav po cévní mozkové příhodě… atp.
telefonický kontakt
V nejbližších dnech se Vám ozveme zpět s nabídkou konkrétního termínu.

JAK PROBÍHÁ VSTUPNÍ LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ
První vyšetření trvá zpravidla cca 45 – 60 minut  a zahrnuje komplexní logopedické vyšetření, tj. vyšetření řeči, vyjadřovací obratnosti, artikulace i posouzení percepčně – motorických dovedností, které jsou pro správný rozvoj řeči klíčové. Vyšetření je vždy přiměřeno věku a schopnostem klienta. S dětmi předškolního věku probíhá vyšetření formou hry. U dospělých klientů je volena vhodná testová baterie pro posouzení komunikačních schopností.
Součástí vstupního vyšetření jsou také administrativní záležitosti – vyplnění dotazníku a seznámení se s podmínkami logopedické péče. V podmínkách žádáme mj. o dodržování každodenní domácí přípravy přesně podle našich instrukcí a dodržování předem stanoveného termínu.
FREKVENCE NÁVŠTĚV
Frekvence setkávání vyplývá z individuálních aktuálních potřeb klienta. Jak často byste měli docházet, vám sdělíme po vstupním vyšetření. V případě nácviku artikulace v předškolním věku je nejefektivnější frekvence návštěv cca 1x 14 dní, ale ne vždy je možné tohoto docílit vzhledem k množství klientů. V jiných případech je možný rozestup i několika týdnů či měsíců. Velmi důležitou součástí péče je pravidelná domácí příprava!
JAK JE LOGOPEDICKÁ PÉČE HRAZENA
Logopedická péče je na našem pracovišti plně hrazena ze zdravotního pojištění v případě, že je doporučena pediatrem, obvodním lékařem či lékařem foniatrem. Lékař, pokud to uzná za vhodné, vystaví „Poukaz na ošetření / vyšetření K“. Běžně je logopedická péče doporučována při pravidelné prohlídce v 5 ti letech věku.
Jsme smluvním partnerem pojišťovny VZP, 201, 205, 207, 209, 211 a 213.
Ceník logopedické péče  – v případě poskytování péče bez doporučení od obvodního lékaře:
45 minut ………………….  600,- Kč  (30 minut přímé terapie + administrativa¨)
90 minut ………………….  1200,- Kč – vstupní vyšetření (45- 60 min. přímé
práce + administrativa) 
Těšíme se na viděnou a na spolupráci.