O nás

Logopedie

Naše pracoviště nabízí logopedickou péči pro děti i dospělé s narušenou komunikační schopností.

Mgr. Hana Inderková – klinická logopedka

Ordinační doba:

 

Po 7.00 – 11.30 12:30 – 16:30
Út 7.00 – 11.30 12:30 – 16:30
Čt 7.00 – 11.30 12:30 – 16:30
Pt 7.00 – 11.30 12:30 – 16:30

Telefon: 311 360 198
E-mail: logopediemnisek@volny.cz

Ordinační hodiny:
Objednávky a omluvy – Inderková i Dohelská 311 360 198 nebo logopediemnisek@volny.cz

Kromě logopedické péče nabízím konzultace a poradenství pro rodiče (odkázat na konzultace). Jsem terapeut Práce v hliněném poli (odkázat na HP) a v současné době dokončuji pětiletý výcvik v chirofonetice (odkázat na chiro) – všechny odkazy prosím otvírat vždy na nové stránce.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

 • 1996 – 2001 – studium neučitelského jednooborového studia LOGOPEDIE na Pedagogické
  fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
  – studium bylo zakončeno státní zkouškou z logopedie, surdopedie
  a speciální pedagogiky
 • 2001 – 2005 – zaměstnána na Praze 4 – Klinická logopedie PaedDr. Věry Kopicové
 • 2004 – atestace – absolvována specializační průprava v oboru klinická logopedie
 • 2007 – současnost – soukromá logopedická praxe v Mníšku pod Brdy
 • 2008 – 2015 – detašované pracoviště v Třebotově, kde byla poskytována péče klientům
  Nemocnice Třebotov – zejména osobám s poruchami komunikace
  po cévní mozkové příhodě a jiných onemocněních CNS.
  ABSOLOVANÉ SEMINÁŘE
  • Nejčastější vady a poruchy řeči a jazyka v dětském věku:
  • Dyslalie s pohybem a prvky myofunkční terapie (Mgr. Kalfuss), květen 2013
  • Palatolalie (AKL ČR), květen 2002
  • Poruchy hlasu a řeči při vývojových vadách mluvidel, duben 2003
  •  Vady a poruchy sluchu (AKL ČR), březen 2003
  • Velofaryngeální insuficience, rozštěpové vady, únor 2008
  • Vývojová dysfázie (AKL ČR),březen 2002
  • Vývojová dysfázie (PaedDr. Dana Kutálková, LSMS)
  • Vývojové poruchy řeči (  duben 2008
  • Současná rizika vývoje řeči duben 2009
  • Diagnostika jazykového vývoje – principy a nástroje říjen 2017
  • Terapie v klinické logopedii říjen 2017
  • Laheyovej model vývinu řeči září 2019
  • Terapie dle aktuálních vývojových potřeb dítěte listopad 2021

  Narušení plynulosti řeči:

  • Koktavost únor 2010
  • Koktavost A – incipientní koktavost (AKL ČR),
  • Koktavost B – fixovaná koktavost (AKL ČR), leden 2013
  • Moderní trendy v diagnostice a terapii incipientní koktavosti, květen 2003
  • Terapie koktavosti u starších dětí, mládeže a dospělých (LSMS), červen 2010

  Orofaciální oblast:

  • Myofunkční terapie I. (Mgr. Kaulfuss), leden 2002
  • Podpůrné  a stimulační pomůcky v logopedické praxi a v orofaciální oblasti (Mgr. Kalfuss), červen 2014
  • Terapie orální pozice  I. a II. (Mgr. Barbora Červenková, LSMS), 2014
  • Využití orofaciální stimulace v logopedické praxi (LSMS), červen 2010
  • Podpůrné a stimulační pomůcky v logopedické praxi a v orofaciální oblasti červen 2014
  • Orofaciální rehabilitace červen 2022
  • Nové trendy v teorii a praxi klinického logopeda říjen 2022

  Poruchy pozornosti a specifické poruchy učení:

  • HYPO – program pro prevenci specifických poruch učení v předškolním věku (LSMS), březen 2008
  • KUPOZ – program pro rozvoj pozornosti u dětí s
  • ADHD, říjen 2002
  • Maxík – Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou (Mgr. Bubeníčková a
  • PaedDr. Janhubová, Prodys), duben 2014
  • Úskalí grafomotorického vývoje u předškolních a mladších školních dětí (LSMS), únor 2010
  • Riziko dyslexie – prevence specifických poruch učení březen 2007
  • Dyspraxie z pohledu konické logopedie a víceoborového přístupu listopad 2015
  • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi duben 2018
  • Vývojové motorické poruchy řeči u dětí listopad 2019
  • Výcvik v metodě Práce v hliněném poli – 2020 – 2023
  • Diagnostika a terapie poruch emocí a chování v kontextu klinické logopedie červen 2019

  Poruchy autistického spektra:

  • Poruchy autistického spektra, (AKL ČR), duben 2012
  • Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra (APLA), červen 2004
  • Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra (Mgr. Romana Straussová, AKL ČR), březen 2016

  Vady a poruchy získané:

  • Afázie I – Olomouc (AKL ČR), únor 2003
  • Afázie II – Olomouc (AKL ČR), prosinec 2012
  • Afaziologie A – základy klinické afaziologie (AKL ČR),
  • Afaziologie B – kognitivně-neuropsychologický přístup (AKL ČR), prosinec 2012
  • Afaziologické sympozium, březen 2009
  • Diagnostika a terapie u afázií, listopad 2003
  • NKS u Parkinsonovy choroby a dalších onemocnění extrapyramidového systému (LSMS), březen 2009
  • Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (AKL ČR)
   Základy klinické afaziologie, leden 2004

  Alternativní přístupy:

  • Aktivace energetických systémů člověka prostřednictvím dechových, fonačních, akupresurních a jógových technik I. (LSMS), září 2013
  • Aktivace energetických systémů člověka II. (LSMS), březen 2014
  • Pevné objetí a možnosti jeho uplatnění v logopedické praxi (LSMS), září 2011
  • Pokračovací kurz dechových a fonačních technik březen 2014

  Ostatní:

  MATRIX – diagnostický materiál komunikační profil (LSMS), březen 2014
  Pomůcky a materiály pro logopedickou praxi (Mgr. Michaela Voldřichová, LSMS)
  Vyšetřovací testy v klinické logopedii (AKL ČR), březen 2002

  Integrace dítěte a žáka s narušenou komunikační schopností duben 2008
  Inovativní a efektivní formy vzdělávání u dětí s narušenou komunikační schopností květen 2013

  Mgr. Lucie Dohelská – klinická logopedka

  Ordinační doba

  Středa 7.30 – 11.30  12.30- 16:30

  Telefon: 311 360 198
  E-mail: logopediemnisek@volny.cz

  Jsem také dramaterapeut.

  Stručný životopis Logopedii se s nadšením věnuji již řadu let, v oboru jsem atestovala v roce 2014 a dále se vzdělávám. Působila jsem na několika rozličných pracovištích. Mám zkušenosti z dětské ambulance, ale i s péčí např. o dospělé pacienty v intenzivní péči s přístrojovou podporou dýchání (dechová rehabilitace, terapie poruch polykání, komplexní rozvoj komunikace),s týmovou prací rehabilitačního týmu na lůžkách včasné rehabilitace neurologických dospělých pacientů a také s dětmi se syndromovými vadami a kombinovanými obtížemi (vč. poruch senzorické integrace) z pracoviště preferujícího celostní přístup a tradiční čínskou medicínu. V posledních letech se vzdělávám na poli kreativních terapií – jsem v dlouhodobém dramaterapeutickém výcviku, směru Developmental Transformation – Vývojové proměny. Zde vložit odkaz na dramaterapii + otevírat na nové stránce Do našich setkání se pak snažím zakomponovat hru, uvolnění, neverbální komunikaci, zážitek „jiné zkušenosti“ a práci s energií. Baví mě vnímat věci v souvislostech, protože jedině tak mi dávají smysl- přistupuji komplexně i ke svým klientům. Největšími mými učiteli a inspirací jsou moji dva synové, které máme s mužem v domácím vzdělávání. Díky své rodině se také neustále nořím do problematiky vysoce citlivých jedinců.

  Dominka Maříková – asistentka

  Telefon: 311 360 198
  E-mail: logopediemnisek@volny.cz

  PSYCHOLOGIE PRO DOSPĚLÉ

  Prostory pracoviště jsou sdíleny s klinickou psychologií. Psychologickou péči o dospělé zde zajišťuje

  Mgr. Daniela Saifrtová – klinická psycholožka

  Ordinační doba

  Pondělí 7.45 – 11:45 16.00 – 19.00

  Telefon: 311 360 198
  E-mail: logopediemnisek@volny.cz

  Profesní životopis

  Jsem registrovaná klinická psycholožka. Studium jednooborové psychologie jsem absolvovala na Filosofické fakultě UK v Praze (2003). Praxi jsem získala především v psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, kde jsem pracovala na příjmových, gerontologických a psychoterapeutických odděleních (2003 – 2006). Pracovala jsem též v rodinné poradně ve Slaném (2005 – 2007). Od podzimu 2008 provozuji nestátní zdravotnické zařízení – ordinaci klinické psychologie ve Slaném, od jara 2019 též v Mníšku pod Brdy. Věnuji se především individuální,  párové a skupinové psychoanalytické psychoterapii dospělých. Pracuji i jako supervizor a věnuji se též lektorské činnosti v oblasti psychologie.

  Odborné zkoušky a kurzy 

  ⦁ atestace z klinické psychologie – duben 2006
  ⦁ zkouška z funkční specializace v psychoterapii – červen 2008
  ⦁ certifikovaný odborný kurs v Rorschachově metodě pro děti (PhDr. Krejčířová) 2006 – 2007
  ⦁ certifikovaný odborný kurs v Rorschachově metodě pro dospělé ( PhDr. Ženatý) 2004 – 2005

  Psychoterapeutické výcviky

  ⦁ ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové analýze u České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
  ⦁ Od léta 2014 výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii u MUDr. Růžičkové (ČSPAP)
  ⦁ psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii u České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii od září 2007

  Supervize

  ⦁  Mgr. Lucie Lucká

  Odborné organizace

  ⦁ členka Asociace klinických psychologů
  ⦁ řádná členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
  ⦁ vedoucí skupinové sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (od podzimu 2017)

  Mgr. Jana Hladovcová – psycholožka

  Ordinační doba

  Středa 17.00 – 19.00

  Telefon: 311 360 198
  E-mail: logopediemnisek@volny.cz

  Stručný životopis a odborný profil
  vzdělání, stáže a kurzy:

  • 1993-1999: Filosofická fakulta UK, jednooborová psychologie, specializace: klinická psychologie
  • 2000: Práce s časovou osou (MUDr. Chvála, PhDr. Trapková)
  • 2000-2004: Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch  (SKT Liberec)
  • 1996-1998: Semináře Terapie pevným objetím (PhDr. Prekopová)
  • 1997-1998: Koterapeutka ve skupině v Denním sanatoriu Horní Palata
  • 1999: Dětská psychiatrická klinika FN Motol

  Praxe

  • 2003-2004: Školní psycholožka ve Zvláštní škole a Praktické škole Vokovická
  • 2006-2009: Školní psycholožka v Základní škole Líšnice

  Nabízené služby klinické psychologie

  • individuální dynamicky a psychoanalyticky orientovanou psychoterapii
  •  skupinovou psychoanalytickou psychoterapii
  •  manželskou a rodinou psychoanalytickou terapii
  •  psychologickou diagnostiku komplexní i cílenou
  •  poradenství v krizových životních situacích
  •  psychologické poradenství a vedení různého druhu (např. při řešení konfliktů, výběru zaměstnanců apod.)

  Ceník

  Psychologická péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Mám smlouvu s VZP
  V tuto chvíli probíhá jednání se zdravotními pojišťovnami ohledně  úhrady služeb ze zdravotního pojištění.
  Individuální psychoterapie, psychologické poradenství…….. 600-800 Kč
  Párová (manželská) a rodinná terapie (50 min)……………… 800-1000 Kč
  Skupinová psychoterapie …………………………………………………….300 Kč
  Komplexní psychologické vyšetření…………………………2 500 – 3 000 Kč
  Cílené psychologické vyšetření……………………………….1 500 – 2 000 Kč
  Sezení je třeba  zrušit nejpozději 3 pracovní dny předem, jinak je třeba uhradit storno poplatek 600 Kč.

  SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

  Z kapacitních důvodů nejsme schopny zajistit terapii specifických poruch učení. Doporučujeme proto obrátit se na speciální pedagogy v okolí.

  Mgr. Ivana Vlková

  Speciální pedagog Řitka

  Historie pracoviště

   

  Klinická logopedie v Mníšku pod Brdy zahájila svou činnost v roce 2007. Své sídlo měla v ulici Skalecké náměstí 500, tj. přímo v budově Domova pro seniory pod Skalkou. Od dubna 2014 bylo pracoviště přestěhováno na adresu Skalecká 124 a o 5 let později – od dubna 2019 sídlí v ulici Ke Škole 1389, Mníšek pod Brdy.
  Od září 2008 do září 2016 byly služby poskytovány i dospělým pacientům po cévních mozkových příhodách nebo jiných neurologických onemocněních na lůžkovém oddělení v Nemocnici Třebotov.

  Odbornou logopedickou péči zde po celou dobu své činnosti zajišťuje Mgr. Hana Inderková (rodné příjmení Bendová).

  Od září 2010 do srpna 2016 ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr. Michaelou Nesvadbovou:

  Kolegyni Míšu Nesvadbovou najdete zde: Logoběžka.

  Od září 2016 do prosince 2017 ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr. et Mgr. Barborou Richtrovou.

   

  Kolegyni Báru Richterovou najdete zde: Klinická logopedie a poradenství Davle.

  Od ledna 2018 do prosince 2023 ve spolupráci s Mgr. Martinou Koudelovou.

   

  Kolegyni Martinu Koudelovou naleznete v nemocnici Příbram.