Pomůcky

Pomůcky k zakoupení: 

Hrajeme si se sykavkami – cena souboru 12 hracích plánů + sada obrázků cena 520,-Kč

Hrajeme si při fixaci hlásek – oboustranný hrací plán 65,- Kč

PexesoR a L v 1 slově 45,- Kč

               dlouhá slova 65,- Kč

               Bě Pě Vě  65,- Kč

               C v izolované pozici 45,- Kč

Můžete si objednat osobně nebo předem zde:

https://www.dyshratky.cz/kategorie/logopedie/

 

Pomůcky k pronajmutí: 

Uvedená cena platí za jednorázový nájem pomůcky na dobu 6 měsíců:

Rotavibrátor – 150,- Kč

Kousací trubička – 50,-Kč

Vibrátor pro  Z- vibe pro stimulaci jazyka – 200,- Kč.

Nájemné je hrazeno převodem na účet na základě vystavené faktury.

Pomůcka se pronajímá na dobu určitou. Při poškození pomůcky je povinen uhradit částku

v aktuální hodnotě pomůcky. Aktuální hodnota pomůcky je uvedena v předávacím protokolu,

který je součástí nájemní smlouvy.