Pro nové klienty

JAK SE OBJEDNAT NA PRVNÍ NÁVŠTĚVU

V současné době je ale kapacita pracoviště naplněna a nové klienty minimálně do konce roku 2023 nepřijímáme. Sledujte naše stránky pro další informace. Obracet se můžete na další pracoviště klinické logopedie.

Nejbližší pracoviště klinické logopedie

Klinická logopedie Davle
Klinická logopedie Praha Zbraslav přímá platba
Klinická logopedie Praha Zbraslav
Klinická logopedie Řevnice
Klinická logopedie Praha Radotín

Objednávat se můžete prostřednictvím
e-mailu: logopediemnisek@volny.cz

Uveďte: pohlaví a datum narození klienta, stručný důvod – např. běžná vada výslovnosti, špatná srozumitelnost řeči, zadrhávání v řeči,
stav po cévní mozkové příhodě… atp.
telefonický kontakt
V nejbližších dnech se Vám ozveme zpět s nabídkou konkrétního termínu.

JAK PROBÍHÁ VSTUPNÍ LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ

První vyšetření trvá zpravidla cca 45 – 60 minut  a zahrnuje komplexní logopedické vyšetření, tj. vyšetření řeči, vyjadřovací obratnosti, artikulace i posouzení percepčně – motorických dovedností, které jsou pro správný rozvoj řeči klíčové. Vyšetření je vždy přiměřeno věku a schopnostem klienta. S dětmi předškolního věku probíhá vyšetření formou hry. U dospělých klientů je volena vhodná testová baterie pro posouzení komunikačních schopností.
Součástí vstupního vyšetření jsou také administrativní záležitosti – vyplnění dotazníku a seznámení se s podmínkami logopedické péče. V podmínkách žádáme mj. o dodržování každodenní domácí přípravy přesně podle našich instrukcí a dodržování předem stanoveného termínu.

FREKVENCE NÁVŠTĚV

Frekvence setkávání vyplývá z individuálních aktuálních potřeb klienta. Jak často byste měli docházet, vám sdělíme po vstupním vyšetření. V případě nácviku artikulace v předškolním věku je nejefektivnější frekvence návštěv cca 1x 14 dní, ale ne vždy je možné tohoto docílit vzhledem k množství klientů. V jiných případech je možný rozestup i několika týdnů či měsíců. Velmi důležitou součástí péče je pravidelná domácí příprava!

JAK JE LOGOPEDICKÁ PÉČE HRAZENA

Logopedická péče je na našem pracovišti plně hrazena ze zdravotního pojištění v případě, že je doporučena pediatrem, obvodním lékařem či lékařem foniatrem. Lékař, pokud to uzná za vhodné, vystaví „Poukaz na ošetření / vyšetření K“. Běžně je logopedická péče doporučována při pravidelné prohlídce v 5 ti letech věku.
Jsme smluvním partnerem pojišťovny VZP, 201, 205, 207, 209, 211 a 213.

Ceník logopedické péče  – v případě poskytování péče bez doporučení od obvodního lékaře:

45 minut ………………….  600,- Kč  (30 minut přímé terapie + administrativa¨)
90 minut ………………….  1200,- Kč – vstupní vyšetření (45- 60 min. přímé práce + administrativa)

Těšíme se na viděnou a na spolupráci.