Konzultace

„Chceš něco změnit?
Tak změň nejprve sebe!“

L.Janka

„Umění žít není umění hrát s dobrou kartou,
ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru.“

Robert Louis Stevenson

Pro rodiče nabízím konzultace v otázkách týkajících se nejen vztahu s dětmi, kdy je možné podívat se na situaci, kterou řešíte z jiného – možná méně obvyklého – úhlu pohledu.

{

Reference

„Za Hankou jsem přijela, abych zapracovala na mém partnerském vztahu. Chtěla jsem „napravit sebe“, jak mi bylo naznačováno od partnera, abych mohla náš vztah zachránit. Jak to už bývá, s pomocí Hanky jsem zapracovala na sobě, začala objevovat své pravé já, své obavy, své reakce. Nezměnila jsem se, pouze jsem zjistila proč to, a to nefunguje a jak by to šlo udělat lépe. Vztah, bohužel, nevydržel, ale já pokračovala s Hankou dále. Jeden by neřekl, co všechno má v sobě hodně hluboko a co ho ovlivňuje v každodenním životě. Postupně upravujeme tyto vzorce, pracujeme na zpracování mých strachů a očekávání. A Hanka tu a tam přidá i nějakou dobrou radu ze zkušeností, z psychologie nebo jen tak ze života, a ono to fakt funguje! Pokud si přidáte sezení s Hankou na vaši cestu k sebepoznání a práci se sebou samým, určitě nebudete litovat.“

„Serii konzultací jsem u Hanky využila v situaci, kdy už jsem nevěděla kudy kam ve vztahu se
svým šestiletým synem. Veškeré mé ochranitelské, nenásilné a partnerské přístupy se míjely účinkem
a nebylo nám v životě lehce ani jednomu. Konzultace mi pomohly nahlédnout z jiné perspektivy
příběh, který žijeme, a postupně jsem byla schopná děj příběhu měnit. A je nám lépe oběma, celé
rodině. Práce (na sobě samé) to je nekončící a není jednoduchá, ale o to efektivnější. A já jsem ráda,
že mám v Hance někoho, kdo mi pomáhá rozkrývat mé osobní pasti, do kterých se chytám.“

Informovaný souhlas a pravidla pro konzultace.

 

Pravidla důvěrnosti

Všechny informace, získané v průběhu konzultace o klientovi, jsou považovány za důvěrné, nespadají-li pod zákonem stanovenou oznamovací povinnost.
V extrémním případě, při jasném přesvědčení, že by klient mohl ohrozit sebe, nebo někoho jiného, je vyhrazeno právo porušit tuto mlčenlivost pro zabránění ublížení.
Pokud s klientem či zákonným zástupcem není domluveno jinak, nejsou informace o klientovi a průběhu terapie sdělovány nikomu, ani klientovým nejbližším příbuzným. Výjimkou je spolupráce s dětmi a mladistvými do 15-ti let, kdy komunikujeme se zákonnými zástupci předem dohodnuté informace.

Pravidla hranic terapeutického vztahu

Terapeutický vztah je omezen na terapeutickou místnost a na předem domluvený čas. Konzultovat s klientem či zákonným zástupcem není možné na jiných místech a při jiných příležitostech, než je předem domluvená konzultace. Vztah s klientem je ryze terapeutický.
Telefonický kontakt a e-mail lze využít pouze pro informování o změně týkající se termínu – nikoli k poskytování terapie či ke konzultaci.
Terapeut má právo přerušit, odmítnout nebo ukončit spolupráci v případě, že existuje podezření, že klient nebo zákonný zástupce přichází či telefonicky kontaktuje terapeuta pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo v případě, kdy je verbálně či fyzicky agresivní.

Pravidla důvěrnosti

Všechny informace, získané v průběhu konzultace o klientovi, jsou považovány za důvěrné, nespadají-li pod zákonem stanovenou oznamovací povinnost.
V extrémním případě, při jasném přesvědčení, že by klient mohl ohrozit sebe, nebo někoho jiného, je vyhrazeno právo porušit tuto mlčenlivost pro zabránění ublížení.
Pokud s klientem či zákonným zástupcem není domluveno jinak, nejsou informace o klientovi a průběhu terapie sdělovány nikomu, ani klientovým nejbližším příbuzným. Výjimkou je spolupráce s dětmi a mladistvými do 15-ti let, kdy komunikujeme se zákonnými zástupci předem dohodnuté informace.

Pravidla hranic terapeutického vztahu

Terapeutický vztah je omezen na terapeutickou místnost a na předem domluvený čas. Konzultovat s klientem či zákonným zástupcem není možné na jiných místech a při jiných příležitostech, než je předem domluvená konzultace. Vztah s klientem je ryze terapeutický.
Telefonický kontakt a e-mail lze využít pouze pro informování o změně týkající se termínu – nikoli k poskytování terapie či ke konzultaci.
Terapeut má právo přerušit, odmítnout nebo ukončit spolupráci v případě, že existuje podezření, že klient nebo zákonný zástupce přichází či telefonicky kontaktuje terapeuta pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo v případě, kdy je verbálně či fyzicky agresivní.

Pravidla k průběhu konzultace

Konzultace probíhá v duchu úcty ke každému člověku, s ohledem na jeho důstojnost a jedinečnost, bez jakékoliv diskriminace. Při konzultaci je podpořena klientova možnost přiblížit se k řešení situace tím, že je umožněno mj. nahlédnout na situaci z jiného úhlu pohledu a je nasílena jeho schopnost k samoterapii či samoléčení. Současně nelze jednoznačně zajistit pozitivní výsledek/ účinek ani to, že se bude klient po každém setkání cítit spokojený. Pro přiblížení se k dohodnutému cíli jsou využity dovednosti získané při dlouholetém výcviku u koučky a terapeutky Milady Dolejšové www.milada-mel.cz.
Terapeutická setkání trvají 90 minut. Frekvence setkávání se odvíjí od možností terapeuta a klienta. Optimální jsou pravidelná setkání 1x za 2-4 týdny. Klient bere na vědomí fakt, že dodržování kontinuity, tedy dohodnuté frekvence sezení mohou mít vliv na efektivitu poskytované péče.
Doporučeno je minimálně 5 setkání.

Při konzultaci může dojít k fyzickému kontaktu, kterému vždy předchází dotaz a je tedy zařazen výhradně se souhlasem klienta. Fyzický kontakt (např. poťukávání na ramenou…) je součástí metody a je orientován výhradně ke prospěchu klienta.

Efektivitu konzultace může negativně ovlivnit požití alkoholu a jemu podobných látek. Doporučeno je proto vystříhat se jim před i po konzultaci (nejlépe v min. 24 hodinách).

Pokud terapeut uzná, že případ přesahuje jeho kompetence, odešle klienta k jinému profesionálovi nebo naváže spolupráci s jiným odborníkem.
V průběhu konzultace je vždy vypnutý telefon.
V průběhu a ani po ukončení spolupráce není vypracovávána a poskytována zpráva.

Platba

Konzultace je plně hrazena klientem (viz. ceník). Platba probíhá bezhotovostně na číslo účtu 2801973573/2010. Lze využít QR kód přímo v čas terapie. Daňový doklad je klientovi předán na vyžádání.
O jakýchkoliv změnách v ceníku je klient informován předem.

Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, oznámí tuto skutečnost nejlépe formou sms na telefonní číslo 724 957 578, a to čím dříve tím lépe, aby mohl být uvolněný termín nabídnut jinému klientovi.
V případě že klient na konzultaci dorazí později, čas konce konzultace zůstává zachován, klient uhradí plnou částku.
V případě, že se klient bez omluvy nedostaví, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% z dohodnuté částky. Po dvou bez omluvy nevyužitých termínech bude ukončena spolupráce.

S výše uvedenými pravidly jsem seznámen a rozumím jim.
Na konzultaci vstupuji dorovolně a s plnou zodpovědností za tento krok.
Beru na vědomí, že Mgr. Hana Inderková psychologii studovala pouze jen jako součást studia logopedie.
Nejsem léčen na psychiatrii a neužívám žádná psychofarmaka.

Pravidla ke stažení ZDE.

Ceník

Konzultace jednorázové – 1 200,- Kč / 90 min.
Storno poplatek – 600,- Kč při nevyužití termínu bez předchozí omluvy

Konzultace pravidelné – minimálně 5 předem domluvených setkání – 1000,- Kč / 90 min.
Storno poplatek – 500,- Kč při nevyužití termínu bez předchozí omluvy

Objednání na konzultaci

Objednat se je možné telefonicky na tel. 311 360 198
nebo na e-mailu: logopediemnisek@volny.cz