Práce v hliněném poli

Práce v hliněném poli je metoda, která je založená na zákonitostech haptiky. Haptika znamená kontakt dotykem – (z řeckého „haptein“= dotýkat se). Při dotýkání se je možné vnímat teplotu, tlak, vibrace, bolest, vnímat kontakt s protějškem, uvědomit si postavení těla...