Chirofonetika

Mgr. Hana Inderková

Jsem studentkou Školy chirofonetiky, kde jsem v závěrečném ročníku 5ti letého terapeutického výcviku. V létě 2022 jsem ukončila první stupeň vzdělávání. V současnosti mohu pracovat pod odborným dohledem kolegů.

CO JE CHIROFONETIKA

Chirofonetika (z řeckého cheirós = ruce, foném = hláska) je podpůrná metoda, kterou vyvinul Dr. Phil. Alfred Baur na navození a podporu řeči.

Terapeut při ní vyslovuje  hlásku a současně táhne odpovídající masážní tah. Tento tah napodobuje vzdušné proudění, vznikající v dutině ústní při artikulaci hlásky. Oba vjemy, slyšený vjem a vjem přijímaný přes kůži, se shodují. Tlak, teplo a forma tahu, který se rytmicky opakuje, probouzí v pacientovi mnohonásobně větší prožitek hlásek.

Pomocí chirofonetiky je proto možné zesílit schopnost napodobovat zvuky a celkově podpořit rozvoj řeči.
Chirofonetická setkání probíhají dle potřeby nejčastěji po 3 – 4 týdnech. Rodiče jsou zacvičeni pro vedení jednotlivých tahů, které potom denně provádí samostatně v domácím prostředí.

Více o chirofonetice naleznete na https://www.chirofonetika.cz/cs/chirofonetika-a-rec

Ceník

Sleva platí do ukončení studia.
Konzultace se zákonným zástupcem (úvodní i případně každá další) 45 min. 600,-Kč Obvykle probíhá konzultace na konci každého sedmitýdenního cyklu.

Chirofonetické ošetření 600,- Kč  300,-Kč za 45 min. Sleva platí pouze do ukončení studia.
Doporučeno je absolvovat minimálně 3-4 sedmitýdenní bloky.

  • Nejčastější průběh:
    konzultace s klientem či zákonným zástupcem před zahájením péče
  • sedmitýdenní blok zahrnuje:
    minimálně 2 setkání s klientem – chirofonetické ošetření, zácvik a instruktáž
    rodiče pro domácí práci
    na konci každého sedmitýdenního bloku konzultace s rodičem

Doporučeno je absolvovat minimálně 3-4 sedmitýdenní bloky.

Objednání

Pokud máte zájem o to, podpořit rozvoj řeči vašeho dítěte pomocí chirofonetiky, můžete se objednat telefonicky na tel. 311 360 198 nebo přes e-mail: logopediemnisek@volny.cz