KLINICKÝ LOGOPED……Mgr. Hana Inderková

fotka na web nová

PONDĚLÍ     700 – 1130                        

ÚTERÝ                –          1215 – 1845

STŘEDA             –                      –

ČTVRTEK     700 – 1130       

PÁTEK          700 – 1130    

Objednávky na tel. 724 957 578
Těším se na viděnou.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

A jak se tak stalo, že je ze mě klinický logoped ?…

1996 – 2001 – studium neučitelského jedooborového studia LOGOPEDIE na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci

                   – studium bylo zakončeno státní zkouškou z logopedie, surdopedie a speciální pedagogiky.

2001-2005 – zaměstnána na Praze 4 – KLINICKÁ LOGOPEDIE PaedDr. Věry Kopicové

2004 – atestace – absolvována specializační průprava v oboru klinická logopedie

2007 – současnost – soukromá logopedická praxe v Mníšku pod Brdy

2008 – 2015 – detašované pracoviště v Třebotově, kde byla poskytována péče klientům Nemocnice Třebotov
– zejména osobám s poruchami komunikace po cévní mozkové příhodě a jiných onemocněních CNS.

ABSOLVOVANÉ SEMINÁŘE

Nejčastější vady a poruchy řeči a jazyka v dětském věku: 

Dyslalie s pohybem a prvky myofunkční terapie (Mgr. Kalfuss), květen 2013

Palatolalie (AKL ČR), květen 2002

Poruchy hlasu a řeči při vývojových vadách mluvidel, duben 2003

Vady a poruchy sluchu (AKL ČR), březen 2003

Velofaryngeální insuficience, rozštěpové vady, únor 2008

Vývojová dysfázie (AKL ČR),březen 2002

Vývojová dysfázie (PaedDr. Dana Kutálková, LSMS)

Vývojové poruchy řeči (  duben 2008

Narušení plynulosti řeči:

Koktavost ( , únor 2010

Koktavost A – incipientní koktavost (AKL ČR),

Koktavost B – fixovaná koktavost (AKL ČR), leden 2013

Moderní trendy v diagnostice a terapii incipientní koktavosti, květen 2003

Terapie koktavosti u starších dětí, mládeže a dospělých (LSMS), červen 2010

Orofaciální oblast: 

Myofunkční terapie I. (Mgr. Kaulfuss), leden 2002

Podpůrné  a stimulační pomůcky v logopedické praxi a v orofaciální oblasti (Mgr. Kalfuss), červen 2014

Terapie orální pozice  I. a II. (Mgr. Barbora Červenková, LSMS), 2014

Využití orofaciální stimulace v logopedické praxi (LSMS), červen 2010

Poruchy pozornosti a specifické poruchy učení:

HYPO – program pro prevenci specifických poruch učení v předškolním věku (LSMS), březen 2008

KUPOZ – program pro rozvoj pozornosti u dětí s ADHD, říjen 2002

Maxík – Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou (Mgr. Bubeníčková a PaedDr. Janhubová, Prodys), duben 2014

Úskalí grafomotorického vývoje u předškolních a mladších školních dětí (LSMS), únor 2010

Poruchy autistického spektra:

Poruchy autistického spektra, (AKL ČR), duben 2012

Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra (APLA), červen 2004

Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra (Mgr. Romana Straussová, AKL ČR), březen 2016  

Vady a poruchy získané:

Afázie I – Olomouc (AKL ČR), únor 2003

Afázie II – Olomouc (AKL ČR), prosinec 2013

Afaziologie A – základy klinické afaziologie (AKL ČR),

Afaziologie B – kognitivně-neuropsychologický přístup (AKL ČR), prosinec 2012

Afaziologické sympozium, březen 2009

Diagnostika a terapie u afázií, listopad 2003

NKS u Parkinsonovy choroby a dalších onemocnění extrapyramidového systému (LSMS), březen 2009

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (AKL ČR)

Základy klinické afaziologie, leden 2004

Alternativní přístupy:

Aktivace energetických systémů člověka prostřednictvím dechových, fonačních, akupresurních a jógových technik I. (LSMS), září 2013

Aktivace energetických systémů člověka II. (LSMS), březen 2014 

Pevné objetí a možnosti jeho uplatnění v logopedické praxi (LSMS), září 2011

Ostatní:

MATRIX – diagnostický materiál komunikační profil (LSMS), březen 2014

Pomůcky a materiály pro logopedickou praxi (Mgr. Michaela Voldřichová, LSMS),

Vyšetřovací testy v klinické logopedii (AKL ČR), březen 2002